O nás

Přejeme Vám pěkný a příjemný den. Jsem potěšeni, že jste navštívili právě naše stránky revizepraha.eu.

Nechceme Vás na tomto místě zatěžovat dlouhými texty a citacemi norem. Pokud Vás toto bude zajímat, vše naleznete v jiných sekcích. Zde bychom Vás chtěli seznámit s naší filozofií a vizí.

Jsme revizní technici, kteří se zabývají revizemi elektro v oblastech od A po Z včetně hlídání lhůt jejich provádění.

Naší filozofií je serióznost a spolehlivost.

Našim cílem je být Vám dlouhodobým partnerem, který Vám pomůže orientovat se v povinnostech vůči státu z pohledu povinných revizí a usnadní Vám tím Vaše podnikání. Do budoucna bychom Vám chtěli na tomto místě nabídnout možnost provedení všech povinných revizí od výtahů, plynových zařízení, komínů, požárních prostředků až po kontrolu žebříků a regálů samozřejmě také včetně hlídání těchto lhůt jejich provádění.

Investujte do sebe ještě chvilku času a přečtěte si prosím záložku „o revizích“, kde se dozvíte podrobnější informace. Vzhledem k tomu, že serióznost je naší zásadou, nebudeme Vám zde slibovat provedení revizí téměř zadarmo od 20 Kč za spotřebič a od 500 Kč za bytovou jednotku, jak mnohde firmy slibují. Navíc už neuvádějí, že například provedení revizí spotřebičů a vystavení revizní zprávy je pouze „vrcholek ledovce“. Aby tyto revize měly smysl, je vaší povinností mít vyhotovený seznam zaměstnanců a spotřebičů za které jsou zodpovědní a zároveň tito zaměstnanci musejí být proškolení na §4 vyhl.50/1978sb. – osoba poučená. (Toto školení může provést pouze osoba s vyšší kvalifikací, nikoli „bezpečáci“ bez elektrotechnické kvalifikace.)   Tyto firmy, které slibují revize od 20 Kč Vám již neuvedou, že proškolení Vašich zaměstnanců stojí tolik a tolik (500-1500 Kč za osobu) a že seznam spotřebičů, popřípadě „místní provozní bezpečnostní předpis“ si musíte napsat sami nebo si za něj zaplatit. Z tohoto pohledu nepatříme mezi nejlevnější, ale rozhodně ani mezi nejdražší, ale jako bonus pro naše klienty děláme proškolení zaměstnanců a již zmíněný seznam zdarma. Navíc Vám zdarma povedeme evidenci termínů následných revizí, čímž se vyhnete situaci, kdy máte revizi propadlou, za což můžete dostat nemalou pokutu. Jako stálí klienti u nás budete mít slevy a nad rámec revizních služeb pro Vás zajistíme nejen veškeré elektro práce ve vašich provozovnách (i bytech), ale i drobný servis v podobě „hodinového manžela“. Naší vizí do budoucna je na tomto místě Vám nabídnout odzkoušené a prověřené seriózní řemeslníky, u kterých budete mít jistotu, že svoji práci provedou kvalitně, v termínu a bez dalšího zbytečného navyšování ceny – prostě řemeslník, jak má být, i když to tak vždy není.