O revizích

Proč revize?

Na rozdíl od technických kontrol u automobilů, většina podnikatelů a zaměstnavatelů berou povinnost revizí jako šikanu a nutné zlo a zbytečně vyhozené peníze. Není to tak zcela pravda. Tedy dokud se nic nestane, jeví se tato povinnost možná jako zbytečná. Opak je ale pravdou, zejména u spotřebičů není vůbec od věci zkontrolovat jednou „za čas“ spotřebiče a jejich stav a bezpečnost. Revizní technici by mohli vyprávět, s čím se v praxi setkávají, až je často s podivem, že se nikomu nic nestalo. A o to tu vlastně jde. Nevěřím, že by někdo chtěl být v situaci, kdy se jeho zaměstnanci přihodil smrtelný úraz nezrevidovaným spotřebičem nebo strojem nebo díky nezrevidované a nevyhovující elektroinstalaci. A nemusí to být zrovna smrtelný úraz, stačí požár či podobná škoda ze shora uvedených důvodů. Pokuty jdou do miliónů, nemluvě o soudním řízení a případném nahrazení škody. Málokdo si také uvědomuje, že přestože máte různé pojištění, v případě pojistné události od nezrevidované elektroinstalace či spotřebiče, pojišťovny buď neplní vůbec nebo je plnění výrazně zkráceno. Z tohoto pohledu revize zbytečné opravdu nejsou.

A co je tedy hlavní smysl elektrických revizí? Jednoduše řečeno, zbavit se odpovědnosti. Zaměstnavatel nechá provést revize. Dále nechá proškolit zaměstnance a podepsat si od nich, že byli seznámeni s tím, jak se mají chovat, co smějí či nesmějí, jak mají zacházet se spotřebiči a co je jejich povinnost. V tuto chvíli je odpovědnost přenesena na zaměstnance a pokud dojde k úrazu či hmotné škodě, jedná se téměř vždy o pochybení nebo nedodržení předpisů zaměstnanci a ti nesou tíhu odpovědnosti.

Pojištění provozovatele proti škodě způsobené zaměstnancům nebo třetím osobám pozbývá účinnosti, nemůže-li se provozovatel prokázat platným protokolem revize zařízení.

Co je to revize?

Lidsky řečeno, je to souhrn úkonů, kterými se zjišťuje, zda „předmět revize“ odpovídá požadavkům na jejich bezpečnost a zda je v souladu s platnými normami, předpisy apod.