elektrická zařízení

  • Elektřina není vidět a to nejhorší je, že Vás dokáže ohrozit na zdraví a na životě. Revizemi elektro předejdete úrazu elektrickým proudem.
  • Po revizi elektro budete vědět v jakém stavu je Vaše provozované elektrozařízení například elektrospotřebiče, elektroinstalace a hromosvody.
  • S pravidelnými revizemi elektro si snížíte riziko nebezpeční požárů a také újmy na zdraví a majetku.
  • Revize elektro zpravidla odhalí možné příčiny poškození elektrozařízení dříve, než k němu dojde a tím v závěru předejdete spousty problémům.
  • Revizemi elektro můžete ušetřit i peníze. Revizemi elektro ušetříte náklady za opravu a pořizování nových elektrozařízení, které jsou porovnáním s cenami za revize elektro nepatrné.
  • Revize elektro vyžadují platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky. Zejména podle zákona č.: 262/2006 Sb. (zákoník práce), zákona č. 309/2006 Sb.
  • V případě požáru (pojistné události), nebo úrazu elektrickým proudem Vám pojišťovna nevyplatí pojistnou částku nebo plnění výrazně zkrátí, pokud nemáte vypracovanou revizi elektro a nebo máte revize elektro již propadlé.
  • Inspekční orgán (Inspektorát práce) Vám může udělit finanční pokuty až do výše 2.000.000,- Kč, dle zákona č.: 251/2005 Sb.
  • Revize elektro je jedním ze základních požadavků při certifikaci na ISO. Je pravidlem, že při každém auditu na ISO budete muset předkládat platné revize.
Lhůty pravidelných revizí elektrických spotřebičů

Lhůty pravidelných revizí elektrických spotřebičů

Skupiny elektrických zařízení

Skupiny elektrických zařízení