LHŮTY REVIZÍ ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ


Lhůty revizí spotřebičů se liší podle prostředí (tříd v tabulce), kde se spotřebiče používají:

Skupiny elektrických zařízení

Lhůty pravidelných revizí elektrických spotřebičů

Lhůty pravidelných revizí elektrických spotřebičů

LHŮTY REVIZÍ ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ

Základní orientační lhůty revizí naleznete v tabulce níže. Revizní technik doporučuje lhůtu následné revize. V tomto případě je na rozhodnutí a zodpovědnosti majitele nebo provozovatele, bude-li se tímto řídit. Pro potřebu určení správné lhůty následné revize je třeba předložit projektovou dokumentaci a minimálně výchozí revizi, v případě kdy ani jedno není možné doložit a pokud prostředí není jednoznačně určitelné, je třeba vytvořit „protokol o určení vnějších vlivů“

Pokud se na instalaci v určitém prostoru nebo objektu vztahuje podle uvedené tabulky (na základě různých hledisek) více než jedna revizní lhůta, bere se z nich lhůta nejkratší.

2)  ČSN 33 2000-5-51:2000 (poznámka k článku 512.2.4). Pokud je elektrické zařízení v provedení pro dané prostředí, může být na základě zkušeností lhůta 5 let prodloužena i pro vnější vlivy přesahující rozsahy AA4, AB4, AB5.

3)Nevztahuje se na ochranný prostor určený podle dříve platných norem. Pro BE3N2 (nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par) stanoví ČSN EN 60079-17 ed.2 (33 23320) maximální lhůtu 3 roky, nelze-li využít podmínku článku 4.3.2 uvedené normy.

4) Nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu – viz. poznámka N2 v článku 62.2.1 ČSN 33 2000-6. Uvedená lhůta 5 let platí pro provedení vnitřních elektrických rozvodů odpovídající současným požadavkům (zatížitelnost, průřez nulového vodiče atd.). Pro hlavní domovní vedení, vedení na komunikacích (schodištích, chodbách) a ve společných prostorech bytových domů provedená podle dříve platných požadavků, která neodpovídají v současné době uplatňovaným zásadám pro vnější vliv BD2, se doporučují revizní lhůty 2 roky, pro vedení na komunikacích a ve společných prostorech bytových domů pro invalidy a s holobyty se doporučují revizní lhůty 1 rok.

5)Za pojízdné a převozné prostředky se kromě zařízení podle ČSN 34 1330 a karavanů podle ČSN 33 2000-7-708 považují i pojízdné a převozné míchačky, dopravníkové pásy apod.

6)Jedná se o elektrické zařízení staveniště podle ČSN 33 2000-7-704.