REVIZE ELEKTROINSTALACE (ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ)


Problematika legislativy je v porovnání se spotřebiči o něco komplexnější. Základním rozlišením je, zda se jedná o výchozí nebo pravidelnou revizi:

Výchozí revize

  • výchozí revize se provádí po dokončení stavby nebo po rekonstrukci elektrické instalace
  • výchozí revizi jste povinni na požádání předložit po celou dobu, co budova stojí
  • výchozí revize je součást stavebního řízení a jako taková se dá většinou dohledat na stavebním úřadu
  • výchozí revizi lze nahradit „mimořádnou“ revizí v rozsahu „výchozí“ revize
  • pro potřeby výchozí revize je nutné předložit především „projektovou dokumentaci“, případně další dokumenty
  • v některých případech lze „projektovou dokumentaci“ nahradit „dokumentací skutečného provedení stavby“

Pravidelná revize

  • pro pravidelnou revizi je třeba předložit výchozí revizi
  • dále je třeba předložit poslední platnou revizi