POŽADAVKY


revize bytů a rodinných domů

 • revize v bytech a rodinných domech se provádí po dokončení stavby nebo rekonstrukci jako revize „výchozí“. Doporučujeme si na tuto revizi pozvat nezávislého a nestranného revizního technika pro zjištění objektivního stavu dle platných norem. Pro toto nezávislé posouzení jsme vám plně k dispozici
 • pravidelné revize nejsou povinné, jsou pouze doporučené. Vždy je ale dobré vědět, v jaké kondici je právě vaše bytová elektroinstalace a jestli odpovídá všem bezpečnostním normám a především jestli je stávající stav stále bezpečný pro každodenní využití
 • zejména je vhodná pravidelná kontrola funkčnosti proudových chráničů
 • věděli jste, že proudové chrániče doporučují výrobci 1x měsíčně testovat? V opačném případě hrozí ztráta funkčnosti. I v těchto případech jsme schopni změřit funkčnost vašich proudových chráničů certifikovanými přístroji
 • našim stálým klientům nabízíme individuální přístup a pomoc s odstraněním drobných závad zjištěných během revize

pronajímáte byt nebo dům?

 • zejména při pronájmech je velmi důležitá jistota, že veškerá elektroinstalace pronajímaných prostor je zcela bezpečná. V případě jakýchkoliv následných potíží je majitel chráněn platnou revizní zprávou. Tyto revize doporučujeme provádět při každé změně nájemníků z důvodů možného svévolného zásahu nájemníků do elektroinstalace prostor.
 • rovněž je potřeba provádět revize spotřebičů, které mají nájemníci k dispozici (lednice, pračka, mikrovlnka, sporák apod.)
 • v případě pojistné události požadují pojišťovny předložení těchto revizních zpráv. V opačném případě hrozí krácení pojistného plnění nebo úplného odmítnutí plnění pojišťovnou v rámci pojistné události.
 • platná revizní zpráva může být pro majitele také klíčovým dokumentem v případě škody na majetku nebo úrazu nájemníka. Týká se také i revizí hromosvodů.
 • našim stálým klientům nabízíme individuální přístup a pomoc s odstraněním drobných závad zjištěných během revize

kontrola proudových chráničů

 • věděli jste, že proudové chrániče doporučují výrobci 1x měsíčně testovat?
 • věděli jste, že v opačném případě mohou po čase proudové chrániče přestat spolehlivě plnit svoji funkci?
 • kdy jste naposledy testovali proudové chrániče u vás doma?
 • jsme schopni změřit funkčnost vašich proudových chráničů certifikovanými přístroji

společné prostory bytových domů, penzionů a hotelů

 • každý majitel, SVJ a bytové družstvo má povinnost provádět revize „společných prostor“ a hromosvodů
 • lhůty těchto revizí se odvíjí od tzv. „vnějších vlivů“, možností úniku osob a stanoviska hasičů
 • tato problematika není jednoznačná, proto nás neváhejte kontaktovat a najdeme vhodné řešení na míru
 • v případě potřeby vám zajistíme komisi a vypracujeme „protokol o určení vnějších vlivů“
 • pro penziony a hotely platí také povinnost revizí jednotlivých pokojů, vybavení a příslušenství
 • našim stálým klientům nabízíme individuální přístup a pomoc s odstraněním drobných závad zjištěných během revize

kancelářské, skladovací, komerční a průmyslové objekty

 • pro tyto prostory platí obdobné povinnosti jako pro „společné prostory bytových domů“ s větším důrazem na „vnější vlivy“
 • našim stálým klientům nabízíme individuální přístup a pomoc s odstraněním drobných závad zjištěných během revize

staveništní buňky a rozvaděče

 • pro tyto prostory platí navíc samostatné normy a požadavky z nich vyplývající
 • tato problematika není jednoznačná, proto nás neváhejte kontaktovat a společně najdeme řešení pro vaše potřeby
 • stálým klientům hlídáme lhůty revizí
 • v případě potřeby vám zajistíme komisi a vypracujeme „protokol o určení vnějších vlivů

hromosvody a systémy ochrany před bleskem

 • provádíme pravidelné revize hromosvodů
 • neprovádíme revize aktivních hromosvodů
 • pro pravidelnou revizi je třeba předložit výchozí revizi
 • dále je třeba předložit poslední platnou revizi

veřejné osvětlení

 • pro obecní či městské úřady provádíme revize veřejného osvětlení
 • stálým klientům hlídáme lhůty revizí

školení a přezkoušení elektrikářů

 • proškolíme a přezkoušíme vaše elektrikáře ve vaší firmě, dle požadavků platné legislativy

protokol o určení vnějších vlivů

 • je zásadní dokument, ze kterého vyplývají lhůty revizí a potřebná opatření k zajištění bezpečnosti elektrického zařízení
 • pro zodpovědné posouzení stavu elektrických zařízení je třeba stanovit, jaké vlivy působí na zařízení a jak zařízení působí na svoje okolí
 • tento protokol je nutné předkládat při nejrůznějších kontrolách, zejména bezpečnostnímu nebo požárnímu technikovi nebo při pravidelné revizi
 • protokol zpravidla vypracovává projektant v rámci projektování zařízení ve spolupráci s provozovatelem. Zohledňují se zde vlivy, které jsou taxativně vyjmenovány v normách
 • velmi často nastává situace, kdy tento dokument není k dispozici a není ani v dokumentaci na stavebním úřadu. Pro tyto účely spolupracujeme s bezpečnostním technikem a technikem požární ochrany a jsme schopni tento protokol vypracovat dodatečně.

změna tarifu pro PRE a ČEZ

 • pomůžeme při nejasnostech požadavků ze strany PRE a ČEZ
 • provádíme výměny vadných nebo starých hlavních jističů u elektroměrů
 • zajišťujeme přípravu rozvaděčů pro změnu (navýšení) tarifu včetně výměny jističe a vypracování žádostí (podklady pro uzavření smlouvy s PRE)
 • nabízíme také revize „odběrných míst“ pro změnu (navýšení) tarifu (ČEZ a ostatní mimo PRE)